Kontakt

Koordinator

Ingrid Rapp
Tlf: 92421391
ingrid.rapp(på)siemens.com

Medhjelper/webansvarlig

Dagny Lysaker
dagny.lysaker(på)hotmail.com

 

Vi svarer også ganske kjapt på meldinger i Messenger via vår facebookside: